Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe Klienta są uzyskiwane bezpośrednio od Klienta, są poufne i nie będą ujawniane nieuprawnionym osobom trzecim. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Usługodawca, jako Administrator danych osobowych dochowuje staranności w ochronie powyższych informacji, m. in.
-korzystając z panelu Sklepu internetowego zabezpieczonego loginem i hasłem,
-przechowując dane na nośnikach elektronicznych chronionych hasłami dostępu,
-w formie papierowej w zamkniętych szafach w zamkniętym na klucz pomieszczeniu z ograniczonym dostępem osób trzecich,
-zabezpieczenie komputera przed atakami szkodliwego oprogramowania poprzez stosowanie legalnych i aktualnych programów antywirusowych, ochrony systemowej, protokołu szyfrowania danych SSL,
-oraz inne działania organizacyjne, które służą bezpieczeństwu przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane klientów służą do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub zwrotów oraz wystawiania dokumentów sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych przez klienta jest brak realizacji Zamówienia. Wypełnienie danych przez Klienta przy składaniu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej Sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Sklep nie przekazuje oraz nie sprzedaje, ani tym bardziej nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim.  Wyjątkiem jest, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. 

Rodzaje danych osobowych Klienta gromadzonych i przetwarzanych przez Giulia, dostarczane bezpośrednio przez Klienta to:
- imię i nazwisko,
- adres email,
- adres dostawy,
- numer telefonu,
- metoda płatności za Zamówienie oraz numer konta bankowego jeżeli został podany,
- szczegółowe wymiary, rozmiary oraz rodzaj zakupionych Produktów.

Giulia gromadzi również konwersacje z Klientem wymienione pod adresem email: giulia-kontakt@tlen.pl  na koncie tlen, jeżeli takie zostały wymienione.

Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, dane są również wykorzystywane w celach marketingowych do prowadzenia wysyłki Newslettera. W tym celu Klient wyraża zgodę lub nie wyraża zgody przy finalizacji zamówienia w osobnym punkcie lub dokonuje osobnego zapisu do Newslettera 
na stronie Sklepu. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym załączniku NIE jest jednoznaczne z zapisem do Newslettera.

Podmioty uprawnione do korzystania z części danych osobowych Klientów w celach tj. realizacja zamówienia (hurtownia Your New Style, hurtownia Bagexpress, hurtownia Ptak Moda) oraz dostawa zamówienia: DPD, Poczta Polska, Poczta Polska Envelo, oraz Blue Media w celach realizacji transakcji płatniczych za zamówienia, a także Shoplo przechowujące na swoich serwerach bazę naszego Sklepu Giulia.

W celu mierzenia ruchu na stronie Sklepu Giulia i tendencji dotyczących korzystania ze strony posługujemy się narzędziami analitycznymi Shoplo lub innych firm oraz facebooka. Narzędzia te zbierają informacje wysłane przez urządzenie Użytkownika, w tym informacje o przekierowaniu ze stron. Tego typu dane analityczne łączymy z danymi innych użytkowników, dzięki czemu na ich podstawie nie jest możliwa identyfikacja pojedynczego użytkownika.

Ogólne informacje takie jak kraj, miasto, płeć, zamawiane produkty i ich rozmiary wykorzystujemy w celu analiz sprzedaży, ulepszania, testowania, zapewniania i monitorowania wydajnego działania naszego Sklepu, monitorowania danych statystycznych tj. całkowita liczba odwiedzających, ruch w serwisie i wzorce demograficzne.

Decyzje, jakie może podjąć Klient w związku z zarządzaniem jego danymi osobowymi:

- Dane Klienta gromadzimy i przechowujemy stale w celach sprawozdawczości finansowej i udokumentowania sprzedaży, lecz Klient ma prawo do żądania od Administratora danych zaprzestania ich przetwarzania w trybie natychmiastowym w przypadku Newslettera oraz w terminie od 5 lat w przypadku danych podawanych przy realizacji Zamówienia jeśli jest to możliwe.
-Klient może w dowolnym momencie żądać zmiany lub sprostowania Jego danych oraz ograniczenia lub wycofania gromadzenia i przetwarzania Jego danych kontaktując się poprzez email giulia-kontakt@tlen.pl 
-Klient ma prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do organu nadzorczego w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Jego danych.
-Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych do innego Administratora.
-Klient ma prawo do wglądu, otrzymania kopii danych, poprawienia oraz żądania usunięcia wszystkich danych (prawo do bycia zapomnianym).

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 RODO, Usługodawca ma obowiązek zgłaszania naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72h od ich wykrycia.

Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Giulia sklep internetowy Anna Dragon z siedzibą w Rudzie Śląśkiej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6412251594 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.  

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na giulia-kontakt@tlen.pl 

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep posługuje się plikami cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów